Målgruppeshelter tur
Målgruppen som vi henvender os til er primært unge over 18 år, med alvorlige psykiske og/eller sociale vanskeligheder, der er socialt marginaliserede, og som kan profitere af at indgå i et forpligtende bofællesskab, eller som har behov for pædagogisk støtte i eget hjem.

De unge i målgruppen er kendetegnet ved, at de har vanskeligt ved at integrere sig socialt og påbegynde og fastholde en beskæftigelse eller et uddannelsesforløb uden pædagogisk støtte.

De unge er endvidere præget af en negativ selvopfattelse og ringe eller manglende selvtillid til selvstændigt at kunne overskue en hverdag, og af at de har brug for støtte til at forstå og være en del af det samfund, vi lever i.

Mål for bofællesskabet
Det overordnede mål for bofællesskabet er at være et både forebyggende og længerevarende botilbud for den gruppe af unge, der har vanskeligt ved at tilpasse sig socialt, og som befinder sig mellem institutionsverdenen og den integrerede del af befolkningen i samfundet.

Det er derfor målet at tilbyde disse unge en bolig, hvor de i fællesskab med andre har mulighed for at opbygge et socialt netværk, for derved blandt andet at forhindre social isolation og for at forbedre deres livskvalitet.

Dernæst er det målet at give de unge størst mulig indflydelse og ansvar med hensyn til opbygning og fastholdelse af en struktur i bofællesskabet.

Til hvert bofællesskab vil der være tilknyttet 2,5 medarbejdere som kan vejlede, rådgive og indgå i sociale aktiviteter og som kan være støttende vedrørende deres uddannelses- eller arbejdsforløb.

Endvidere vil vi sikre, at de unge har mulighed for et socialt, aktivt og indholdsrigt fritidsliv.

Det er hensigten, at vi som medarbejdere er så lidt styrende som muligt samtidig med, at det også er målet, at vi skal kunne gribe ind tidligt, inden de unges problemer bliver uoverskuelige for dem selv, og for om muligt at kunne forhindre en social deroute.

Botilbud
botilbud.dk næstved artbureau.dk erhvervsfoto merete helbech hansenDen pædagogiske metode bygger i høj grad på hjælp- til selvhjælp princippet, hvor medarbejderne der er tilknyttet bofællesskabet positionerer sig som personlige rådgivere og vejledere både individuelt og i forhold til hele gruppen i boligen.

Udover de husregler eller leveregler der knytter sig til at bo i bofællesskabet, tilføjer de unge yderligere husregler, som de mener er vigtige.

Kontakten til de unge vil være støttende på en måde, der fremmer den enkeltes udvikling og initiativ til selv at løse sine problemer, for her igennem at forbedre den unges personlige selvstændighed mest muligt.

Jævnlige individuelle samtaler er en grundlæggende del i arbejdet med de unge, hvor der fokuseres på og perspektiveres ud fra løsningsorienterede individuelle delmål og mål, som den unge alene eller med støtte skal arbejde på at føre ud i livet.

Der vil blive taget afsæt i en teoretisk pædagogisk forståelsesramme, hvor det handler om i praksis, at give de unge mulighed for at tilegne sig sociale kompetencer gennem deltagelse i forskellige praksisfællesskaber.

botilbud.dk næstved artbureau.dk erhvervsfoto merete helbech hansenDer afholdes husmøde en gang om måneden, hvor alle unge og to medarbejdere deltager.

Der udarbejdes individuelle handleplaner, som drøftes med den unge og sagsbehandleren på statusmøder, der afholdes efter behov, anslået 1-2 gange om året.

Der kan efter behov arrangeres aktiviteter eller oplevelsesture eller andre former for fællesoplevelser, såfremt de unge og medarbejderne mener, at der måtte være behov for det.

Af længerevarende ture kan der i samarbejde med beboerne og deres økonomiske situation blive arrangeret en årlig ferie.

Efter fraflytning får nogle tidligere beboere ofte et fast tilhørsforhold til boligen i form af jævnlige besøg og invitation til arrangementer.

Økonomi pr. 1. januar 2016
Den månedlige takst, der afholdes af kommune er kr. 27.761 pr. plads i bofællesskabet.

Den anbringende kommune træffer afgørelse om egenbetaling, hvilket dækker
for husleje, vand, varme, el, forsikring og kost.

Visitation
Visitation til KBU sker ved, at kommunens sagsbehandler henvender sig til KBU’s leder og aftaler et møde for at vurdere, om det vil være relevant at KBU påtager sig den pædagogiske opgave.

Efterfølgende afholdes der et møde med den unge for at orientere om bofællesskabet, samt for at vurdere om den unge er motiveret til at indgå i et samarbejde omkring sin egen situation.

Organisation
Konsulentbistand og Botilbud til Unge (KBU) er godkendt i juni 2001 af social- og psykiatri- udvalget i Storstrøms Amt og oprettet i henhold til Servicelovens § 94 a som en selvejende institution, med henblik på at yde borgere hjælp og støtte jævnfør Serviceloven, nu ændret til §107.

KBU har egen bestyrelse på maksimalt syv personer, der har en faglig uddannelses-, erfarings- og beskæftigelsesmæssig relevant baggrund.

Flere oplysninger
Ønskes der flere oplysninger om Konsulentbistand og Botilbud til Unge, er man velkommen til at besøge vores hjemmeside www.botilbud.dk eller man kan henvende sig til Lisbeth Samuelsen på tlf. 20943942 eller E-mail : lisbeth@botilbud.dk

Følgende instanser er tilknyttet KBU:

Præsentation af bestyrelsen i Konsulentbistand og Botilbud til Unge
Formand, Steen Jørgensen, tidl. forstander for Storstrøms Amts Ungdomscenter i Vordingborg Kommune.

Annelise Alberts, privat praktiserende psykolog.

Morten Meinertsen, tidl. forstander for Bo & Naboskab Land og By i Næstved Kommune.

Arne Tastesen, tidl. Socialfaglig koordinator i Børn og Unge afd. i Vordingborg Kommune.

Statsautoriseret Revisor
Trekroner Revison A/S, Universitetsparken 2, 4000 Roskilde.
Tlf. 46361199.

Bogholder
Græsted Revision
Bettina Høgfeldt, Larsensvej 6, 3230 Græsted.
Tlf. 35264599.

Advokat
Lene Diemer, CPH LEX advokater, Ny Vestergade 17, 1417 København V

Pengeinstitut
Merkur, Vesterbrogade 40, 1. sal, 1620 København V.
Tlf. 70272706.

Interesseorganisation
Landsforeningen af Opholdssteder og Skole- behandlingstilbud.
Emdrupvej 115 A, 4. sal, 2400 København NV.
Tlf. 70233400.

Præsentation af daglig leder i Konsulentbistand og Botilbud til Unge
Tlf. 20943942.
Lisbeth Samuelsen, født 1959.
Uddannet socialpædagog 1986.
Ansat som pædagog på Behandlings Centret i Næstved 1986.
Ansat som hjemmevejleder 1987.
Ansat som pædagog i 1990 i Bo- og Naboskab i Næstved.
Ansat som leder af Konsulentbistand og Botilbud til Unge 2001.

Jeg ser frem til at besvare dine spørgsmål og til at byde velkommen til et besøg,

Lisbeth Samuelsen
Daglig leder

botilbud.dk næstved artbureau.dk erhvervsfoto merete helbech hansen botilbud.dk næstved artbureau.dk erhvervsfoto merete helbech hansen botilbud.dk-næstved-artbureau.dk-erhvervsfoto-merete helbech hansen

 

Foto og web design

Art Bureau, Smedestræde 9, Skibinge, 4720 Præstø
Tlf. 40766990

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk